شورای پیگیری پروژه  تماشا

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 021-77209069
پیشنهاد فروش

پیشنهاد فروش

جهت ثبت اطلاعات قطعه زمین خود ضمن تماس با دفتر پروژه ، اطلاعات ذیل را اعلام فرمائید.  .

نام فروشنده :

شماره قطعه :

متراژ:

توضیحات:

اطلاعات تماس :

قیمت :

 

سه شنبه, 07 دی 1395 ساعت 10:06

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :علوی

قطعه : 404/1 و 404/2

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9121715755

سه شنبه, 07 دی 1395 ساعت 10:05

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :ابولقاسم اعظمی 

قطعه : 1033

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9126845571

سه شنبه, 07 دی 1395 ساعت 10:03

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :حمید تبریزی

قطعه : 2400 و 2401 و 2402

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : هر قطعه 40000000 تومان

اطلاعات تماس : 9123723145

سه شنبه, 07 دی 1395 ساعت 10:02

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :حسن پاریاب

قطعه : 1423

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9125074291

سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 05:59

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :عباس آهاری اسکویی

قطعه : 793

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9121062608

سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 05:58

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : فرشیده محمدی آلاشتی

قطعه : 725

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 70000000

اطلاعات تماس : 9358778728

سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 05:56

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :  عرفان نوروز

قطعه : 603

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 70000000

اطلاعات تماس : 77209069

سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 05:43

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : جواد تیموری اسفیچی 

قطعه : 641

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس :9190237511

سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 05:41

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :سردار کاوکانی 

قطعه : 1418

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 70000000

اطلاعات تماس : 9121061294

سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 05:39

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : ظهیری 

قطعه : 2153 , 2152

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 70000000

اطلاعات تماس : 9122024031

سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 05:37

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :اعظم مهربان 

قطعه : 1356

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 70000000

اطلاعات تماس : 9123195604

سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 05:36

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :نوشین آهاری 

قطعه : 793/1

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9123843392

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 07:56

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :ماهوچی

قطعه : 26

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9123845957

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 07:53

پیشنهاد فروش

 

نام فروشنده :آفرین حسینی 

قطعه : 1266

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9123195604

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 07:52

پیشنهاد فروش

 

نام فروشنده :فاطمه شمس

قطعه : 12

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 75000000

اطلاعات تماس : 9197392366

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 07:49

پیشنهاد فروش

 

نام فروشنده :ریحانه شیرکوند 

قطعه : 2854-2861

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9195031911

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 07:44

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : رحمان شیرکوند  

قطعه : 2863

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس :9359800512

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 07:42

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :آریایی نژاد 

قطعه : 2068

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس :9123221860

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 07:40

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : سید موسی متولی  

قطعه : 469

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 50000000

اطلاعات تماس :9011647076

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 07:12

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : ابراهیم رضائیان 

قطعه : 1007

متراژ:701

توضیحات : زون 5 - دو نبش(بر خیابان اصلی و فرعی)

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس :09127757093

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 07:00

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :فاطمه رستمی 

قطعه : 333

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس :09125577765 و 77807979 

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 06:59

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : احمد مختاری

شماره قطعه :117(700متر)- 117/1(700متر)-1158(700متر)- 1110(700متر)- 333/1(837متر)

توضیحات:

اطلاعات تماس : احمد مختاری: 09121024561

قیمت قطعه ی  1110: 80میلیون تومان 

قیمت قطعه ی 333/1: 120میلیون تومان

قیمت باقی قطعات: 110میلیون تومان

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 06:59

پیشنهاد فروش

نام فروشنده:فرج اله مکرمی جزئی
شماره قطعه:2298و2299
متراژ:700 متر
توضیحات:زون 7 (دو قطعه)
قیمت: ریال55000000
اطلاعات تماس:09122237213
دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 14:22

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : اعظم غروی 

قطعه : 2070-1235

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9127145831

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 14:20

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : محمد ارفع و افخم غروی 

قطعه : 2089

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9188128710

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 14:18

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : شایسته محسنی 

قطعه : 2812-54

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 100000000

اطلاعات تماس : 9125954594

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 14:17

پیشنهاد فروش

نام فروشنده :شعبانعلی میرزایی 

قطعه : 653

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 75000000

اطلاعات تماس : 9122164300

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 14:14

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : زهرا نعمتی 

قطعه : 196

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 70000000

اطلاعات تماس : 9127370028

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 14:13

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : رضا بیک 

قطعه : 173/6

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 100000000

اطلاعات تماس : 9120753114

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 14:12

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : فرحناز حیدری 

قطعه : 3

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 70000000

اطلاعات تماس : 9192159252

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 14:10

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : نیک نژادی  

قطعه : 1136

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 77209069

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 14:09

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : بهروز محبی 

قطعه : 152

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9195609789

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 14:08

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : حمید رمضانی کریم 

قطعه : 2388

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : 70000000

اطلاعات تماس : 9120123621

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:52

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : شهلا نصیرپور

قطعه : 2689 و 2687

متراژ:

توضیحات : زون 7

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 77209069

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:51

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : مریم عباسی

قطعه : 2979

متراژ:

توضیحات : زون 7

قیمت : 70 میلیون تومان

اطلاعات تماس : 9122024031

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:48

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : کامرانی نژاد

قطعه : 2262/1 و 2262

متراژ:

توضیحات : زون 7

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 77209069

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:44

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : محمد زرندی

قطعه : 749

متراژ:

توضیحات : 

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 77209069

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:43

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : آزاده مکرمی

قطعه : 2380 و 2379

متراژ:

توضیحات : زون 7

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9124234672

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:42

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : محمد علی شیرکوند

قطعه : 2856 و 2855

متراژ:

توضیحات : زون 7

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9126207735

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:41

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : مجید دوستی سادات

قطعه : 433

متراژ:

توضیحات :

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9371016731

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:39

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : شعبانعلی میرزایی 

قطعه : 653

متراژ:

توضیحات :

قیمت : 75 میلیون تومان

اطلاعات تماس : 9122164300

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:38

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : شمس اله صفری

قطعه : 67

متراژ:

توضیحات :

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9364898346

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:37

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : مریم نظری

قطعه : 1018/3

متراژ:

توضیحات :

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9123397659

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:36

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : نیکنام لادی 

قطعه : 1011

متراژ:

توضیحات :

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9128446817

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:34

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : میر شمس الدین میر نبوی  

قطعه : 1142

متراژ:

توضیحات :

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9123394548

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 11:33

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : آقای تاجیک

قطعه : 2963

متراژ:

توضیحات :

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9121027206

سه شنبه, 04 اسفند 1394 ساعت 10:27

پیشنهاد فروش

نام فروشنده : خانم نعمتی 

قطعه : 196

متراژ:

توضیحات :

قیمت : توافقی

اطلاعات تماس : 9124088425